Περιφέρεια: Πιλοτικό πρόγραμμα για… smartwatch ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ

 Περιφέρεια: Πιλοτικό πρόγραμμα για… smartwatch ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ

Η Διοίκηση της περιφέρειας Αττικής του Γιώργου Πατούλη έφερε αιφνιδιαστικά και εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για «πιλοτικό» πρόγραμμα ύψους 1.000.000 ευρώ με λειτουργίες smartwatch!

Με απλά Ελληνικά η Περιφέρεια θα προμηθευτεί 6000 smartwatch τα οποία και θα φορέσει σε 6000 περίπου δημότες στους μισούς Δήμους της Περιφέρειας Αττικής (30 με 200 από κάθε Δήμο), μέσω των οποίων θα παρακολουθεί real time τα υγειονομικά τους δεδομένα.

Το σύστημα θα αποτελείται από μια κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης οι διαχειριστές της οποίας θα παρακολουθούν σε διαδραστικό χάρτη τα σχετικά δεδομένα. Η κεντρική αυτή πλατφόρμα θα λαμβάνει σήματα και ειδοποιήσεις που θα προωθούνται σε εξειδικευμένο προσωπικό των δήμων προς αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων ενώ μέσω του έξυπνου Ρολογιού – Smart watch θα γνωρίζουν τη γεωγραφική θέση του ασθενή / ωφελούμενου δημότη, τη θερμοκρασία σώματος του, τον ρυθμό καρδιακών παλμών του,το επίπεδο της συστολική και διαστολικής πίεσης αίματός του, το επίπεδο οξυγόνου αίματος, ανίχνευση πτώσης ηλικιωμένου και καταμέτρηση βημάτων.

Και για να υπερβεί και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων ο κ. Πατούλης προτείνει ο εκάστοτε χειριστής σε κάθε Control Room να έχει υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τα στοιχεία που θα επεξεργάζεται που εκτός των άλλων θα αναφέρεται ρητά και η απαγόρευση αναπαραγωγή τους προς τρίτους.

Στο διά ταύτα η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ με ποσό 970.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Παναγιώτης Δρίβας