Παρατείνεται η εξ’ αποστάσεως εργασία

 Παρατείνεται η εξ’ αποστάσεως εργασία

Όπως αναφέρει το mononews.gr δυο νέες παρατάσεις προβλέπονται σε νέα υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

  • Η πρώτη αφορά την παράταση της εξ αποστάσεως εργασίας μέχρι τις 30 Ιουνίου
  • Η δεύτερη την μη υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το χρόνο εργασίας των εργαζομένων μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Στην απόφαση αναφέρεται η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει -με απόφασή του- ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο, με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.

Πηγή: mononews.gr

Παναγιώτης Δρίβας