• 20 Απριλίου, 2021

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το “πράσινο ψηφιακό διαβατήριο”- Τι προβλέπεται για τα προσωπικά δεδομένα

 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το “πράσινο ψηφιακό διαβατήριο”- Τι προβλέπεται για τα προσωπικά δεδομένα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες την πρόταση που είχε υποβάλλει ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για ένα ενιαίο υγειονομικό πιστοποιητικό, προκειμένου να ανοίξουν ουσιαστικά τα σύνορα και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα ο τουρισμός. Το ρεπορτάζ του news247.gr εξηγεί τι είναι το ψηφιακό διαβατήριο.

Όλα ξεκίνησαν στις 25 και 26 Φεβρουαρίου, όταν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησαν να συνεχιστούν οι εργασίες για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν στις 27 Ιανουαρίου, επικαιροποιήθηκαν στις 12 Μαρτίου και την ίδια μέρα εγκρίθηκε το πλαίσιο εμπιστοσύνης.

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε συμπληρωματική πρόταση για να διασφαλίσει ότι το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα εκδίδεται, και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στα κράτη μέλη ή στα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν και για επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Οι χωριστές προτάσεις για την κάλυψη των πολιτών της ΕΕ και των πολιτών τρίτων χωρών είναι αναγκαίες για νομικούς λόγους· δεν υπάρχει διαφορά στη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ και των δικαιούχων πολιτών τρίτων χωρών για τους σκοπούς των πιστοποιητικών.
Αυτό που απομένει, είναι να ψηφιστεί τάχιστα από το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να προλάβουμε το τουριστικό καλοκαίρι.

Αποκαλυπτήρια για το «πράσινο» ψηφιακό πιστοποιητικό

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από την COVID-19. Θα διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμβάνει κωδικό QR με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας και της γνησιότητάς του. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, ώστε να διασφαλίσει την επαληθευσιμότητα όλων των πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ, και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίηση των πιστοποιητικών από τεχνικής πλευράς. Τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια να αποφασίζουν από ποιους περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας θα απαλλάσσουν τους ταξιδιώτες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζουν τις εξαιρέσεις αυτές με τον ίδιο τρόπο στους ταξιδιώτες που είναι κάτοχοι ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού.

Η αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε ότι: «το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό προσφέρει λύση για όλη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο ψηφιακό εργαλείο που θα στηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. Είναι ένα θετικό μήνυμα για την ανάκαμψη. Βασικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε ένα εύχρηστο και ασφαλές εργαλείο το οποίο δεν θα εισάγει διακρίσεις και θα σέβεται απόλυτα την προστασία των δεδομένων. Και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε διεθνή σύγκλιση με άλλους εταίρους».

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρεντέρς, επισήμανε ότι: «υιοθετούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια και με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς το φετινό καλοκαίρι. Το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία και δεν θα εισάγει διακρίσεις κατά κανένα τρόπο»Βασικά στοιχεία του κανονισμού που πρότεινε σήμερα η Επιτροπή:

Υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. το «πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό» - Πολιτική |  News 24/7

Tι είναι το ψηφιακό διαβατήριο

  1. Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της ΕΕ:

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα καλύπτει τρία είδη πιστοποιητικών — πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά εξέτασης (δοκιμασία NAAT/RT-PCR ή ταχεία δοκιμασία αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.
Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή. Και οι δύο εκδόσεις θα περιλαμβάνουν κωδικό QR με τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και ψηφιακή υπογραφή που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού.
Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για την επαλήθευση όλων των υπογραφών των πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων των πιστοποιητικών δεν θα περνά μέσω της πύλης ούτε θα διατηρείται από το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την επαλήθευση.
Τα πιστοποιητικά θα διατίθενται δωρεάν και θα εκδίδονται στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

2 Απαγόρευση των διακρίσεων:

Όλοι οι πολίτες —εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι— θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Για την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί, η Επιτροπή δεν προτείνει μόνο τη δημιουργία του διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού αλλά και τη δημιουργία πιστοποιητικού εξέτασης για την COVID-19, καθώς και πιστοποιητικού για τα άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.
Ίδιο δικαίωμα για τους ταξιδιώτες με ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό — αν τα κράτη μέλη αποδέχονται αποδεικτικό εμβολιασμού ως λόγο εξαίρεσης από ορισμένους περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας, όπως από την υποβολή σε εξέταση ή σε καραντίνα, θα απαιτηθεί να αποδέχονται, με τους ίδιους όρους, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται στο πλαίσιο του συστήματος του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. Η υποχρέωση αυτή θα περιορίζεται στα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν να αποδέχονται και άλλα εμβόλια επιπλέον αυτών.
Κοινοποίηση άλλων μέτρων – αν κάποιο κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από τους κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να υποβάλλονται σε καραντίνα ή σε εξέταση, θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να εξηγεί τους λόγους για την επιβολή των μέτρων αυτών.

Αυτό είναι το «πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού»
  1. Μόνο ουσιώδεις πληροφορίες και ασφαλή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Τα πιστοποιητικά αυτά θα περιέχουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / την εξέταση / την ανάρρωση και τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του πιστοποιητικού. Ο έλεγχος των δεδομένων αυτών θα είναι δυνατός μόνο για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.
Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα είναι ανοιχτό για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδίδεται για τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους. Θα πρέπει, επίσης, να εκδίδεται για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και για επισκέπτες που έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν σε άλλα κράτη μέλη.

Το σύστημα του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού αποτελεί προσωρινό μέτρο. Θα ανασταλεί μόλις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοινώσει το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο που προκάλεσε η COVID-19.

Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Μαργαρίτης Σχοινάς, σε τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από τον ΣΕΤΕ, ενημέρωσε τον πρόεδρο, Γιάννη Ρέτσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τις βασικές αρχές που θα διέπουν την εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει τις ταξιδιωτικές μετακινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι

«ο τουρισμός είναι το DNA της χώρας μας, είναι η εικόνα της στον κόσμο, είναι το brand της. Με το ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, που θα είναι ενιαίο, διαλειτουργικό και νομικά δεσμευτικό, ανοίγουμε το δρόμο για ασφαλή κινητικότητα αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη.»

«Το πιστοποιητικό ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα που ξεκίνησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν τέθηκε τον Ιανουάριο, κατακρίθηκε τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο σε ελληνικό επίπεδο. Όμως είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα έγινε η ζύμωση για τα δεδομένα των ρυθμών που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να φθάσουμε σήμερα να μιλάμε για τη θεσμοθέτηση αυτού του πιστοποιητικού», τόνισε ο Γιάννης Ρέτσος, λέγοντας ότι «σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, έχοντας χάσει το πρώτο τρίμηνο, που είναι το τρίμηνο των κρατήσεων, έχουμε τον Απρίλιο εκτός σεζόν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και απ’ ότι φαίνεται, παρότι τέθηκε μία ημερομηνία από την Κυβέρνηση για την έναρξη της σεζόν στις 14 Μαΐου, το μεγαλύτερο μέρος του Μαΐου -αν όχι ολόκληρος ο μήνας- θα είναι επίσης και αυτός εκτός σεζόν. Άρα ουσιαστικά, μιλάμε για το τι θα γίνει από τον Ιούνιο και μετά. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι ξεκινήσαμε Ιούλιο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ξεκαθαριστούν τα πράγματα το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αν και ο Ιούνιος βγει εκτός παιχνιδιού, τότε πλέον αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο στόχος που έχουμε θέσει για έσοδα μεταξύ 40% και 50% του 2019, απομακρύνεται πάρα πολύ».

Στέλλα Κυριακίδου: Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων

Ως «εφικτή» χαρακτήρισε τη διάθεσή του πράσινου πιστοποιητικού μέχρι τον Ιούνιο, η επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στην ΕΤ1, δηλώνοντας αισιόδοξη ότι θα υιοθετηθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

«Πιστεύω ότι, όπως έχουμε διαβουλευτεί και με τα κράτη μέλη, θα προχωρήσει», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το πιστοποιητικό «έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή και σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά, ταυτόχρονα, υπάρχει και ένας ξεχωριστός κωδικός, ώστε να εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα. Γι’ αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι κάτι το οποίο θα υιοθετηθεί».

Επισήμανε, επίσης, ότι «είναι σημαντικό για τους πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει μία ασφάλεια, ώστε να μπορούν σταδιακά να επιστρέψουν σε μία καινούργια -θα έλεγα- κανονικότητα, στα ταξίδια το καλοκαίρι και είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε και τους ίδιους τους πολίτες».

Μ. Σχοινάς: «Κλειδί της κινητικότητας» το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα είναι «λειτουργικό» μέχρι τον Ιούνιο, αφού υπογράμμισε ότι «χρειάζεται να γίνει και μία προεργασία από τα ίδια τα κράτη μέλη, ώστε να έχουν έτοιμη την τεχνική υποδομή για να μπορούν να λειτουργήσουν τα πιστοποιητικά», προσέθεσε: «Νομίζω ότι είναι εφικτό και ο στόχος είναι ακριβώς για να μπορέσουμε -ιδιαίτερα για χώρες όπως και την Ελλάδα, οι οποίες περιμένουν την καλοκαιρινή περίοδο- να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση, με ασφάλεια, στη διακίνηση των πολιτών».

Επανέλαβε ότι στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται είτε εάν κάποιος έχει εμβολιαστεί, εάν έχει αρνητικό τεστ ή έχει αναρρώσει, και ότι πρόκειται για «ένα ευέλικτο πιστοποιητικό το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιστημονικές εξελίξεις. «Θεωρούμε ότι θα διευκολύνει σημαντικά μία ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα διασφαλίσει και το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και των κοινωνιών».

Επισήμανε, έπειτα από σχετική ερώτηση, ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα ζητήσουν από πολίτες, που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο που δεν είναι εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, να υπάρχει, ταυτόχρονα, και τεστ ή θα το δεχτούν, και προσέθεσε: «Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι τα εμβόλια που έχουν πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα είναι και τα εμβόλια που όλα τα κράτη μέλη θα αναγνωρίζουν».

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα προβληματικές» τις παραδόσεις της εταιρείας AstraZeneca, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «να μην ξεχνάμε ότι, εδώ, έχουν υπογραφεί συμφωνίες προαγοράς και αυτό που ζητούμε από όλες τις εταιρείες είναι να τηρούν αυτές τις συμφωνίες, που έχουν υπογράψει μαζί με την Επιτροπή και, βεβαίως, με τα κράτη μέλη».

Αναφερόμενη στην αυριανή τελική απόφαση του ΕΜΑ σχετικά με το εμβόλιο της εταιρείας, τόνισε ότι, από την αρχή, τα θέματα ασφάλειας ήταν «ουσιαστικής σημασίας για μας», όπως είπε, γι’ αυτό και «ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μελετά όλα τα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες». Συγκεκριμένα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών στην ΕΕ, η επίτροπος Υγείας είπε: «Εμείς, έχουμε προχωρήσει -και εξασφαλίσει- ώστε να υπάρχει μία νωρίτερη παράδοση του εμβολίου της Pfizer – 4 εκατ. δόσεις – πριν από τέλος Μαρτίου, και, προχθές, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ακόμη 10 εκατ. δόσεις, οι οποίες θα παραδοθούν νωρίτερα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2021. Με αυτά τα δεδομένα, αναμένουμε ότι από τον Απρίλιο θα έχουμε περίπου 100 εκατ. δόσεις -και παραδόσεις- το μήνα στο δεύτερο τρίμηνο. Και είναι μία σημαντική βελτίωση από τους αριθμούς που είχαμε τους πρώτους τρεις μήνες».

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η ανυπομονησία και η κούραση για την πανδημία, για τα μέτρα. Έχουμε και τις μεταλλάξεις, οι οποίες, όπως βλέπουμε, έχουν δημιουργήσει, μία άλλη, διαφορετική πίεση και στα συστήματα υγείας και στους πολίτες», είπε και, αμέσως προσέθεσε: «Έχουμε βάλει έναν στόχο: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε εμβολιάσει το 70% των ενήλικων ευρωπαίων πολιτών. Είναι ένας εφικτός στόχος, με τους αριθμούς που έχουμε σήμερα, για τις παραδόσεις που θα έχουμε».

Επισήμανε ότι από τον Απρίλιο«μπαίνει ακόμη ένα εμβόλιο της Jonson & Jonson, μίας δόσης», οι παραδόσεις του οποίου, όπως είπε, αναμένονται περίπου στα μέσα Απριλίου. Έτσι, «θα έχουμε περίπου 200 εκατ. από το εμβόλιο της Pfizer, το δεύτερο τρίμηνο, περίπου 35 εκατ. από τη Moderna, 55 εκατ. από την Jonson & Jonson και, αν προχωρήσει και το εμβόλιο της AstraZeneca, ακόμα 70 εκατ.».

«Γι’ αυτό ο εμβολιασμός θα προχωρήσει. Ήδη, προχωρά με πολύ καλύτερους και με ταχύτερους ρυθμούς», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μία πανδημία στην οποία βλέπουμε να υπάρχουν συνεχώς αλλαγές και μεταλλάξεις και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα, μέχρι να έχουμε καλύψει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού».

«Βεβαίως, θα κριθούμε όλοι μετά, εκ του αποτελέσματος», είπε καταλήγοντας και προσέθεσε: «Όλοι μαζί πετύχαμε πάρα πολλά. Και πέρυσι, τον Ιούνιο, όταν ξεκίνησε η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια, δεν υπήρχε ούτε εμβόλιο. Και έχουμε τώρα αδειοδοτήσει τέσσερα εμβόλια και προχωρούμε και με άλλα. Και έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο που πραγματικά μας δίνει επιλογές. Υπάρχουν και υπήρχαν προβλήματα με την παραγωγή, με τις παραδόσεις. Τώρα, πιστεύω- ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά ο ρυθμός των παραδόσεων, αλλά και όλοι μας -ο κάθε πολίτης- θα πρέπει να κάνουμε αυτή την τελευταία προσπάθεια με την υπομονή μας, ώστε να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, το συντομότερο δυνατόν και να επιστρέψουμε σε μία νέα καθημερινότητα».

Πηγή: news247.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ