• 14 Μαΐου, 2021

Οι καλύτερες φωτογραφίες από την φύση για το 2021

 Οι καλύτερες φωτογραφίες από την φύση για το 2021

Πάνω:The Magician by Celia Kujala
Photograph: Celia Kujala/2021 GDT Nature Photographer of the Year

Gecko emerging from darkness
Cheshire Gecko by Bernhard Schubert
Photograph: Bernhard Schubert/2021 GDT Nature Photographer of the Year
Lizard – chameleon? – moving fast
Run by Carsten Ott
Photograph: Carsten Ott/2021 GDT Nature Photographer of the Year
Dots of red in a field
Red Dots by Stefan Schubert
Photograph: Stefan Schubert/2021 GDT Nature Photographer of the Year
Cephalanthera orchid
Waldvöglein [Cephalanthera] by Claudius Schneider
Photograph: 2021 GDT Nature Photographer of the Year
Two lions
The King and his Court Fool by Peter Lindel
Photograph: Peter Lindel/2021 GDT Nature Photographer of the Year
Sleeping water birds
Time At Rest by Heinrich Werner
Photograph: Heinrich Werner/2021 GDT Nature Photographer of the Year

Πηγή: Guardian