• 14 Μαΐου, 2021

Οι “χαμένοι γιατροί” της Ιταλίας…

 Οι “χαμένοι γιατροί” της Ιταλίας…

Brignano Gera D’Adda, Bergamo. The clinic of Antonio Buttafuoco, who passed away at the age of 63 on March 18, 2020. His wife is Maria Corrada Cassarà, a retired literature teacher. Antonio was very worried about the virus, but he could not find the masks because the Lombardy region was unable to donate the necessary medical devices. Throughout the second half of February 2020 he worked without any protective equipment. Brignano Gera D’Adda, Bergamo. Lo studio di Antonio Buttafuoco, morto a 63 anni il 18 marzo 2020. 47 di vita insieme alla moglie Maria Corrada Cassarà, insegnante di lettere in pensione. Antonio era molto preoccupato del virus, ma non riusciva a trovare le mascherine perchè la regione Lombardia non riusciva a donare i dispositivi sanitari necessari. Per tutta la seconda metà di febbraio 2020 ha lavorato senza nessun dispositivo di protezione, dormiva isolato dalla famiglia.

An empty chair in the clinic that belonged to Antonio Buttafuoco | Photos by Simone Cerio for POLITICO

Μια συγκλονιστική φωτογραφία για τους Ιταλούς γιατρούς που πέθαναν στην μάχη κατά της πανδημίας…