• 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι 4 εταιρείες που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ

 Οι 4 εταιρείες που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν στην ΔΕΗ για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι εταιρείες που έλαβαν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία:
• CVC Capital Partners Group
• First Sentier Investors Group
• KKR Group
• Macquarie Group

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων των υποβληθεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.