• 23 Ιουνίου, 2021

ΟΑΕΔ: Σταθερά πάνω από 1 εκατ. οι άνεργοι

 ΟΑΕΔ: Σταθερά πάνω από 1 εκατ. οι άνεργοι

Σταθερά σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανέρχονται οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από ένα έτος, να αποτελούν το 54,07% και τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Απρίλιο 2021, ανήλθε σε 1.055.454 άτομα.

Από αυτά, 570.636 (ποσοστό 54,07%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 484.818 (ποσοστό 45,93%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 382.161 (ποσοστό 36,21%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 673.293 (ποσοστό 63,79%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 99.113 (ποσοστό 45,55%) είναι κοινοί, 3.374 (ποσοστό 1,55%) είναι οικοδόμοι, 100.411 (ποσοστό 46,14%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 13.616 (ποσοστό 6,26%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.009 (ποσοστό 0,46%) είναι εκπαιδευτικοί, και 81 (ποσοστό 0,04%) είναι σε λοιπές κατηγορίες