• 27 Νοεμβρίου, 2021

Ο Μάκης Βορίδης βραβεύτηκε στη Ρώμη για τις δράσεις του ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία

 Ο Μάκης Βορίδης βραβεύτηκε στη Ρώμη για τις δράσεις του ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης τιμήθηκε στη Ρώμη από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου. Ο κ. Βορίδης βραβεύτηκε για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έλαβε διάκριση από την
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (PAM) για τη διαχρονική δράση
του υπουργείου στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στη Ρώμη.

Σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στο κτίριο της Ιταλικής Γερουσίας ο κ.
Βορίδης παρέλαβε το βραβείο από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης της Μεσογείου, Gennaro Migliore.

Στη συνέχεια ανέπτυξε το πλέγμα δράσεων που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) στο πλαίσιο της εφαρμογής οριζόντιων παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Μάκης Βορίδης: Καταπολέμηση και της έμφυλης βίας

Ο Υπουργός επεσήμανε παράλληλα την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών γύρω από τις δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας αλλά και την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Επιπλέον, ο κ. Βορίδης εξήρε τον σημαίνοντα ρόλο του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση
φαινομένων βίας κατά των γυναικών μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων
προγραμμάτων επιμόρφωσης και ημερίδων για στελέχη της Ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επεσήμανε μάλιστα ότι οι επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην ενδοοικογενειακή βία, τη διακίνηση γυναικών (trafficking), στις περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων κατά της ζωής γυναικών, καθώς και στους μηχανισμούς αντιμετώπισης και καταπολέμησης των συγκεκριμένων απαράδεκτων
φαινομένων.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία του υπουργείου να ιδρύσει τον θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση, θεσμός που στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής βοήθειας σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως διακρίσεις, εκφοβισμός, ηθική παρενόχληση και σύγκρουση συμφερόντων.