• 6 Μαΐου, 2021

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

 Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, o Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω ειδικευμένος σε
εργατασφαλιστικά και σε διαφορές Δημοσίου Δικαίου.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιείται για
περισσότερα από 24 χρόνια στον κλάδο των νομικών υπηρεσιών, από τα οποία για
12 χρόνια υπηρέτησε ως Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.

Είναι Εκλεγμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά (ΔΣΠ), Υπεύθυνος της Επιτροπής Φορολογικών και Ασφαλιστικών
Υποθέσεων του ΔΣΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος στα προγράμματα εκπαίδευσης
Δικηγόρων για θέματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων.

Είναι Νομικός Σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για εξειδικευμένα ζητήματα
του Διοικητικού Δικαίου, του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και του Εργατικού
Δικαίου.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος εννέα Υπουργών και έχει υπηρετήσει με τις
ανωτέρω ιδιότητες στα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Μεταφορών, Παιδείας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.