Novartis: Το επίμαχο σημείο του εξωδικαστικού συμβιβασμού και ποιους εκθέτει

 Novartis: Το επίμαχο σημείο του  εξωδικαστικού συμβιβασμού και ποιους εκθέτει

Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό της Novartis με την αμερικανική επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το αμερικανικό υπ. Δικαιοσύνης, κάνει σαφείς αναφορές σε διεφθαρμένες μεθόδους για επηρεασμό αξιωματούχου “προκειμένου να βοηθήσουν τη NOVARTIS HELLAS στην απόκτηση και τη διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αυτή και με αυτή ή να κατευθύνουν επιχειρηματική δραστηριότητα προς τη NOVARTIS HELLAS”.

Απο χθες πάντως υπάρχει μια διάθεση… απόκρυψης από τα περισσότερα των ελληνικών ΜΜΕ για το τι ακριβώς αναφέρεται στην απόφαση συμβιβασμού μεταξύ της Novatis Hellas και του αμερικανικού κράτους.

Η πολυεθνική φαρμακευτική θα πληρώσει 310 εκατ. δολάρια για αθέμιτους τρόπους με τους οποίους απέκτησε δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα γεγονός που καταρρίπτει ότι δεν πρόκειται για σκάνδαλο ή ότι δεν υπάρχει εμπλοκή ελλήνων πολιτικών.

Ειδικότερα αναφέρει:

“Συνωμοσία για να παραβιαστούν οι κανονισμοί κατά της δωροδοκίας του νόμου FCPA (Νόμος κατά της διαφθοράς στο εξωτερικό) 42. Μεταξύ του 2012 ή περίπου του 2012 και μεταξύ του ή περίπου του 2015, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και αλλού, η κατηγορούμενη NOVARTIS HELLAS S.A.C.I. μαζί με το «Novartis Hellas Στέλεχος 1», το «Novartis Hellas Στέλεχος 2», και άλλους γνωστούς και αγνώστους, οι οποίοι συνειδητά και εσκεμμένα συνενώθηκαν, συνωμότησαν, συνασπίστηκαν, και συμφώνησαν μαζί και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ως εξής: ευρισκόμενοι στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των εργαζομένων και των πρακτόρων της, διέπραξαν διεφθαρμένες πράξεις σε συνέχεια μιας προσφοράς, πληρωμής, υπόσχεσης για πληρωμή και εξουσιοδότηση για την παροχή ό,τιδήποτε αξίας σε αλλοδαπό αξιωματούχο και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι όλα ή ένα μέρος αυτών των χρημάτων και πραγμάτων αξίας θα ήταν, όπως και είχαν προσφερθεί, δοθεί και υποσχεθεί σε αλλοδαπό αξιωματούχο με σκοπό να: (i) επηρεάσουν πράξεις και αποφάσεις του ως άνω αλλοδαπού αξιωματούχου υπό την επίσημη ιδιότητά του (ii) να παρακινήσουν τον ως άνω αλλοδαπό αξιωματούχο να πράξει ή παραλείψει να πράξει ενέργειες κατά παράβαση του νόμιμου καθήκοντος αυτού του αξιωματούχου (iii) να εξασφαλίσουν οποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα και (iv) να παρακινήσουν τον ως άνω ξένο αξιωματούχο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του/της εντός μιας ξένης κυβέρνησης, ως εκ τούτου να τροποποιήσουν και να επηρεάσουν ενέργειες και αποφάσεις της ως άνω κυβερνήσεως και οργανισμών και οργάνων της, προκειμένου να βοηθήσουν τη NOVARTIS HELLAS στην απόκτηση και τη διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αυτή και με αυτή ή να κατευθύνουν επιχειρηματική δραστηριότητα προς τη NOVARTIS HELLAS, σε αντίθεση με το 15 U.S.C. § 78dd-3.”

Μήπως αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα από τη σύγκριση των τιμών των φαρμάκων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι ότι ένας τρόπος υπερκερδών της Novartis ήταν η υπερτιμολόγηση των φαρμάκων; Αλήθεια αν δεν υπήρχε ο περιβόητος νόμος περί ευθύνης υπουργών, που ουσιαστικά βοηθάει στην απαλλαγή υπουργών, όλοι οι υπεύθυνοι για τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων την παραπάνω περίοδο που είχε ως αποτέλεσμα τη ζημία πολλών εκατομμυρίων για το ελληνικό κράτος, δεν θα έπρεπε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη;

Για τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γεννιέται το ερώτημα γιατί ξεπερνάει το γεγονός ότι η Novatis Hellas παραδέχτηκε την ενοχή της και συμβιβάστηκε με το αμερικανικό δημόσιο καταβάλλοντας 310 εκατ. δολάρια για τις αθέμιτες πρακτικές που χρησιμοποίησε ζημιώνοντάς το και δεν διεκδικεί προς όφελος της ελληνικής Πολιτείας αντίστοιχες αποζημιώσεις; Μήπως γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Αδωνης Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης ήταν υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά και φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν οι πιθανές ευθύνες τους;

Παναγιώτης Δρίβας