• 25 Ιανουαρίου, 2022

Νέο εξοικονομώ: Απορρίπτονται τα 2/3 των αιτήσεων

 Νέο εξοικονομώ: Απορρίπτονται τα 2/3 των αιτήσεων

Μόνο μία στις 100 αιτήσεις είναι πλήρης κατά την πρώτη αξιολόγηση, ενώ για το 40% των αιτήσεων απαιτούνται τέσσερις ή ακόμη περισσότεροι κύκλοι αξιολογήσεων για να επιτευχθεί η πληρότητα των φακέλων. O λόγος για το «Νέο Εξοικονομώ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ύστερα από σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, το 1% των αιτήσεων είναι πλήρης μετά την πρώτη αξιολόγηση, το 20% των αιτήσεων μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, το 40% μετά την τρίτη αξιολόγηση και το 39% των αιτήσεων είναι πλήρεις εφόσον αξιολογηθούν τουλάχιστον τέσσερις φορές ή και παραπάνω για να προχωρήσουν προς εκταμίευση.

Έξι είναι τα συχνότερα λάθη που διαπιστώνονται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων. Ειδικότερα, στο 50% των αιτήσεων δεν γίνεται ταυτοποίηση του ακινήτου, κυρίως των τετραγωνικών μέτρων, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (τετραγωνικά μέτρα, διεύθυνση, όροφος, Τ.Κ.), και της αναρτημένης οικοδομικής άδειας.

Στο 40% των αιτήσεων το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης δεν είναι σωστά συμπληρωμένο και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία των τιμολογίων και των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Στο 30% των αιτήσεων τα στοιχεία που αναγράφονται στις υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων/προμηθευτών δεν συμπίπτουν με αυτά που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα. Επίσης, στο 30% των αιτήσεων δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ένδειξη (επί πιστώσει) του τρόπου πληρωμής των τιμολογίων των παρεμβάσεων, καθώς και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου και μελετητή, σύμφωνα με οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής.

Στο 20% των αιτήσεων υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα και των στοιχείων των ψηφιοποιημένων τιμολογίων που έχουν αναρτηθεί, ενώ σε αρκετές αιτήσεις οι σύμβουλοι έργου αιτούνται την πληρωμή μη επιλέξιμης μελέτης από το πρόγραμμα.