• 28 Ιουλίου, 2021

Mπεκατώρου: Το έκανα για να μιλήσουν όλοι – Να είναι πιο υγιής η κοινωνία μας

 Mπεκατώρου: Το έκανα για να μιλήσουν όλοι – Να είναι πιο υγιής η κοινωνία μας

ÊáôÜèåóç ôçò Ïëõìðéïíßêç Óïößáò Ìðåêáôþñïõ óôïí åéóáããåëÝá ãéá ôéò êáôáããåëßåò ôçò ðåñß óåîïõáëéêÞò êáêïðïßçóçò, ÔåôÜñôç 20 Éáíïõáñßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Tρεις ώρες κατέθετε στον εισαγγελέα η Σοφία Μπεκατώρου, για την καταγγελία της για την σεξουαλική κακοποίηση. Στις δηλώσεις της τόνισε, μεταξύ άλλων: “Να μπορέσει η κοινωνία μας να είναι πιο υγιής”.

«Σήμερα κατέθεσα για την προσωπική μου υπόθεση. Ελπίζω με αφορμή αυτήν να βγουν και άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει τη σεξουαλική κακοποίηση να μιλήσουν έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία μας να είναι πιο υγιής και να μην φοβόμαστε. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε τις καταγγελίες του Νίκου Κακλαμανάκη στη Βουλή και η συσπείρωση που κάναμε με όλους τους αθλητές, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στην εξιγίανση του αθλητισμού», δήλωσε βγαίνοντας από την εισαγγελία.

Μελισσανίδης για Μπεκατώρου: Σε όλους τους χώρους υπάρχει κακοποίηση