• 27 Ιουλίου, 2021

Μετάλλαξη Δέλτα: Συναγερμός από τα λύματα στην Θεσσαλονίκη

 Μετάλλαξη Δέλτα: Συναγερμός από τα λύματα στην Θεσσαλονίκη

Διπλασιάστηκε μέσα σε μία εβδομάδα η μετάλλαξη «Δέλτα» στα λύματα της Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με εκτιμήσεις θα αποτελεί το κυρίαρχο στέλεχος στην πόλη έως τις αρχές Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η παρουσία της παραλλαγής Δέλτα ανιχνεύτηκε σε ποσοστό από 10% μέχρι 15% στην ανάλυση των λυμάτων για την εβδομάδα 28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου, ενώ σε αντίστοιχες αναλύσεις που αφορούσαν την ακριβώς προηγούμενη εβδομάδα εντοπιζόταν σε ποσοστό περίπου 5%.

Η ανάλυση των λυμάτων και η αλληλούχισή τους είναι μία νέα βιοπληροφορική μέθοδος που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με σκοπό να παρακολουθείται η επιδημιολογία της περιοχής και, εν προκειμένω, της Θεσσαλονίκης.