• 29 Ιουλίου, 2021

Λεβάντες και ελίχρυσοι στη Θεσσαλονίκη

 Λεβάντες και ελίχρυσοι στη Θεσσαλονίκη

Όταν η φύση ζωγραφίζει…

ΛΕΒΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΙΧΡΥΣΟΙ ΣΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)