• 12 Μαΐου, 2021

Κομισιόν: Ως το τέλος Ιουνίου τα “πράσινα” πιστοποιητικά με ειδικούς κωδικούς

 Κομισιόν: Ως το τέλος Ιουνίου τα “πράσινα” πιστοποιητικά με ειδικούς κωδικούς

Οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών στο δίκτυο «eHealth» συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές, για την υλοποίηση του συστήματος, ένα μήνα μετά την πρόταση της Κομισιόν για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. Παράλληλα, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να αναπτύξουν άμεσα τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Οι συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τη διάρθρωση των δεδομένων και τους μηχανισμούς κωδικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού QR, που θα διασφαλίζουν ότι όλα τα πιστοποιητικά, ψηφιακά ή έντυπα, θα μπορούν να διαβάζονται και να επαληθεύονται σε όλη την ΕΕ.

Στις κατευθυντήριες γραμμές περιγράφεται, επίσης, η ηλεκτρονική πύλη της ΕΕ. Η πύλη που θα δημιουργήσει η Επιτροπή θα επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών κλειδιών υπογραφής, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της γνησιότητας των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Κανένα προσωπικό δεδομένο των κατόχων πιστοποιητικού δεν θα περνάει από τη θύρα, καθώς αυτό δεν είναι απαραίτητο για την επαλήθευση.

Τέλος, στις κατευθυντήριες γραμμές περιγράφονται εφαρμογές αναφοράς, για το λογισμικό έκδοσης ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών, μια εφαρμογή αναφοράς για την επαλήθευση των πιστοποιητικών και ένα πρότυπο ψηφιακού πορτοφολιού, όπου οι πολίτες θα μπορούν να τις αποθηκεύουν.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αυτά τα συστήματα σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο οι εφαρμογές αναφοράς θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της δημιουργίας τους, καθώς τα κράτη μέλη θα μπορούν να τις αξιοποιήσουν.

Προκειμένου τα ψηφιακά «πράσινα» πιστοποιητικά να είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο, η τεχνική υλοποίηση πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία. Τώρα, το επόμενο στάδιο από τεχνικής άποψης είναι η δημιουργία εθνικών υποδομών, η ανάπτυξη εθνικών λύσεων για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποθήκευση των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών και η δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης της ΕΕ.

Μέτα από μια δοκιμαστική φάση τον Μάιο, η πύλη της ΕΕ θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο, οπότε και θα μπορούν να συνδεθούν τα κράτη μέλη.