Ιστορική απόφαση από την ΕΕ: Τελικά, θεωρεί ”πράσινες μορφές ενέργειας” την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο

 Ιστορική  απόφαση από την ΕΕ: Τελικά, θεωρεί ”πράσινες μορφές ενέργειας” την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για φθηνά δάνεια και κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις σε πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο, μετά από αυτή την απόφαση των Ευρωβουλευτών.

Σε μια ιστορική απόφαση για τις κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές επιλογές της Ευρώπης, οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια ως «πράσινες» και άνοιξαν τον δρόμο για επενδύσεις στους συγκεκριμένους τομείς με φθηνά δάνεια ή ακόμα και κρατικές εγγυήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεδρίασή του στο Στρασβούργο, ψήφισε υπέρ της αποδοχής της πρότασης της Κομισιόν, με 328 υπέρ έναντι 278 κατά.
Η πρόταση της Κομισιόν χαρακτήριζει «πράσινες» τις δύο μορφές ενέργειας που κατηγοριοποιεί διάφορες μορφές ενέργειας και τις επενδύσεις σε αυτές ως «φιλικές για το περιβάλλον» ενώ αναφέρονται και λεπτομέρειες για τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν γι αυτές.

Μ’ αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως προσπαθεί να ανταπεξέλθει και στα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης που προκύπτουν από τη διάθεση της Ένωσης να απαγκιστρωθεί από το ρωσικό αέριο.

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση πάντως αμφισβητείται από πολλούς περιβαλλοντικούς κύκλους. Επικριτές της πρότασης αυτής μιλούν για αντιφάσεις της Ευρώπης που θέλει να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% μέχρι το 2030.

Η απόφαση αυτή στην Ευρώπη αναμένεται να έχει αντίκτυπο και σε άλλα μέρη του κόσμου σύμφωνα με ειδικούς. Η «πράσινη» κατηγοριοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου θα δώσει οικονομικά κίνητρα στις χώρες της Ευρώπης να επενδύσεις σε αυτές τις ενεργειακές πηγές και σύμφωνα με τους ειδικούς οδηγεί στην καθυστέρηση της μεταφοράς σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πολύ καλύτερη για το περιβάλλον, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

Από την πλευρά της η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ακριβώς… συμβατές με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά τους θεωρεί σημαντικούς πόρους στην κατεύθυνση της αλλαγής του ενεργειακού μίγματος.

Όθων Παπαδάκης