• 27 Οκτωβρίου, 2021

H “επιχειρηματολογία” των Τούρκων για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

 H “επιχειρηματολογία” των Τούρκων για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Η απαγόρευση της μεταβίβασης ιδιοκτησιών που ανήκουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως η Αγία Σοφία, ήταν ένας από τους λόγους της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου του 1934, όπου το τζαμί της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε μουσείο.

Σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Αγία Σοφία, που έχει αποκλειστικά το IBNA,

Το δικαστήριο:

Αποφάνθηκε για την ακύρωση της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου του Νοεμβρίου του 1934 που μετέτρεψε το τζαμί της Αγίας Σοφίας σε μουσείο.

Σημείωσε ότι η Αγία Σοφία ήταν μεταξύ των ιδιοκτησιών που αναφέρονται στην ιδρυτική πράξη του Wagf (Ισλαμικό καταπίστευμα) του Mehmed II με ημερομηνία 1470.

Υπενθύμισε την αρχή ότι «οι ιδιοκτησίες των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε καμία περίπτωση».

Τόνισε ότι «δεν υπάρχουν καθόλου διατάξεις στη Σύμβαση {Όσον αφορά την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς} που εμποδίζει … τη χρήση της Αγίας Σοφίας .. σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.»

Υπενθυμίζεται ότι «υπάρχουν πολλοί τόποι (κληρονομιάς} που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως τζαμιά … όπως … το Μπλε Τζαμί.»

Τουρκία: «Οι ιδιοκτησίες των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε καμία περίπτωση»

Υπογράμμισε ότι «το κράτος είναι απλώς θεματοφύλακας των προικισμένων περιουσιών» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να «τα χρησιμοποιήσει .. με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο» σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία.

Καθορίστηκε ότι, ενώ τα αρχαία θεμέλια προστατεύονται σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία και όλες οι προικισμένες ιδιοκτησίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη θέληση του προικιού, το τζαμί της Αγίας Σοφίας, το οποίο αποτελεί μέρος του Wakf (Ισλαμικό καταπίστευμα) του Mehmed II, μετατράπηκε σε μουσείο κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Υπό το φως αυτών των πορισμάτων, το Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του διατάγματος του υπουργικού συμβουλίου του 1934.

Πηγή: ibna.gr