• 23 Απριλίου, 2021

ΓΣΕΕ: Το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του

 ΓΣΕΕ: Το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν υπερωριακά, ωστόσο, μόνο οι τέσσερις στου 10 τις πληρώνεται, σύμφωνα με τους Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας, της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα απευθύνθηκε σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας.

Σε σχέση με ανάλογη έρευνα τον Ιανουάριο, καταγράφονται αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, τον χρόνο εργασίας καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.

Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:
Το 52% των εργαζομένων, αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους σε εβδομαδιαία βάση.
Από αυτούς το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες.
Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες.
Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες.
Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω.
Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του.

Από αυτούς το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.