• 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Φωτιές: Η ΠΝΠ για τους πυρόπληκτους

 Φωτιές: Η ΠΝΠ για τους πυρόπληκτους

Για αναδασώσεις, μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και οικονομικά μέτρα για τους πυρόπληκτους από τις καταστροφικές φωτιές αναφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα ανακούφισης, που έχει ήδη ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο και τα συναρμόδια υπουργεία.

Πιο αναλυτικά, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.08.2021 περιλαμβάνει

– Υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης και σύντμηση προθεσμίας για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρων 41 και 70 ν. 998/1979
-Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Διατάξεις για την επίσπευση των ειδικών δασοτεχνικών έργων – Προσθήκη παρ. 1Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 16 ν. 998/1979
-Απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης απόληψης των καμένων ιστάμενων δένδρων, εντός ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 176 ν.δ. 86/1969
-Ανάδοχοι Αναδάσωσης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 42 ν. 998/1979
-Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών
-Προσθήκη δασικών υπηρεσιών και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών».

Στις διατάξεις για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων περιλαμβάνει:

-Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή
-Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής
-Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής
-Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών
-Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό
-Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
-Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες
-Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – Τροποποίηση του ν. 4223/2013
-Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας
-Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν
-Αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων
-Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
-Μεταβατικές διατάξεις για το Ταμείο Κρατικής Αρωγής και τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση άρθρων 14 και 24 ν. 4797/2021.

Σε ό, τι αφορά τα μέτρα στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας προβλέπει

-Μέτρα ενίσχυσης φοιτητών
-Επέκταση του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα»
-Παράταση προθεσμίας για την ορκωμοσία ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021
-Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υλοποίηση των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Στις συναφείς διατάξεις περιλαμβάνονται διατάξεις για

-Αποζημίωση για απασχόληση πέραν των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση της αποκατάστασης πληγεισών περιοχών
-Αποζημίωση πλωτών μέσων
-Παροχή πιστωτικού σημειώματος (voucher) σε μέλη ξένων αποστολών πυροσβεστικών δυνάμεων
-Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών.