• 24 Ιανουαρίου, 2022

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στην Κομισιόν η απόφαση για τον χρόνο διάρκειας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στην Κομισιόν η απόφαση για τον χρόνο διάρκειας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού

Να μην υπονομευουν την ενιαία αγορά οι περιορισμοί στα ταξίδια λόγω Covid συμφώνησαν οι 27 ηγέτες στη σύνοδο κορυφής – Οι όποιοι περιορισμοί στα ταξίδια λόγω COVID-19 να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια αναφέρουν.

Οι όποιοι περιορισμοί στα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπονομεύουν τη σημασία της ενιαίας αγοράς, συμφώνησαν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματα που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

Στα συμπεράσματα για το θέμα της πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά ακόμα την ταχεία έγκριση των αλλαγών στο πλαίσιο που αφορά τα ταξίδια εντός της ΕΕ και από τρίτες χώρες, ενώ παραπέμπει στην Κομισιόν για τη συνέχιση της διαδικασίας για καθορισμό της περιόδου εγκυρότητας του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, σε σχέση με τους εμβολιασμούς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ και τον αντίκτυπο της εμφάνισης της νέας παραλλαγής ανησυχίας, της Όμικρον. Επαναλαμβάνει ότι ο εμβολιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η προώθηση του εμβολιασμού για όλους και η χορήγηση των ενισχυτικών δόσεων είναι ζωτικής και επείγουσας σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει κλειδί να ξεπεραστεί η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων. Εκτός από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις θεραπείες κατά του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προμηθειών.

Για τον συντονισμό λέει ότι απαιτούνται συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων, στη βάση των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν περιορισμοί βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν υπονομεύουν την λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή δεν παρεμποδίζουν κατά δυσανάλογο τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών ή τα ταξίδια προς την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ταχεία έγκριση της αναθεωρημένης σύστασης του Συμβουλίου για την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και της αναθεωρημένης σύστασης του Συμβουλίου για τα μη ουσιώδη ταξίδια προς την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού της ΕΕ κατά του COVID-19 και σημειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει κατ` εξουσιοδότηση πράξη για το θέμα αυτό.

Για τη διεθνή συνεργασία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πανδημία θα ξεπεραστεί μόνο μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας στη βάση της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας βοήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, επαινεί τη Μποτσουάνα και τη Νότιο Αφρική για την επαγρύπνηση και τη διαφάνεια στον εντοπισμό, την αλληλουχία και την αναφορά της πιο πρόσφατης παραλλαγής που αποτελεί ανησυχία Όμικρον με τέτοια ταχύτητα, και τονίζει τη σημασία της αναβάθμισης της παγκόσμιας ικανότητας για γωνιδιακή αλληλούχηση.

Η ΕΕ, προστίθεται, έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει τον ρόλο της στην επίτευξη του παγκόσμιου εμβολιασμού. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής και εξαγωγέας στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να εξάγουμε και να μοιραζόμαστε δόσεις εμβολίων και βοηθητικά υλικά, και θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στην Αφρική, τόσο συνεχίζοντας να παρέχουμε στήριξη στο μηχανισμό COVAX όσο και σε διμερή βάση, σε συνεργασία με τους εταίρους, αναφέρεται.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί στη διάθεση για κοινή χρήση και διαχείριση των εμβολίων, και προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην παγκόσμια κυκλοφορία των εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξη προς τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, να συνεχίσει τη συνεργασία με τους κατασκευαστές και να ενισχύσει τον συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον COVAX και άλλους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να παρακολουθήσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων για εμβόλια με κάθε διαφάνεια και να επανέλθει στο θέμα καταλλήλως.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας την 1η Δεκεμβρίου 2021 για έναρξη μιας παγκόσμιας διαδικασίας σύνταξης και διαπραγμάτευσης σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς μέσου για πρόληψη, ετοιμότητα και ανταπόκριση στις πανδημίες, με προοπτική υιοθέτησης κάτω από το Άρθρο 19, ή βάσει άλλων διατάξεων του συντάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπως θεωρηθεί κατάλληλο από το διακυβερνητικό διαπραγματευτικό σώμα.