• 1 Δεκεμβρίου, 2020

Εστίαση: Αλλαγές και νέες αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα

 Εστίαση: Αλλαγές και νέες αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα

ÊëåéóôÜ êáôáóôÞìáôá, óôá ðëáßóéá ôùí ìÝôñùí ãéá ôçí åîÜðëùóç ôïõ êïñïíïúïý óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôï ÓÜââáôï 14 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Αλλάζουν οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα ν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ.

Καταιγίδες και χαλάζι την 28η Οκτωβρίου – Έκτακτο δελτίο καιρού

«Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 (ΦΕΚ Β ́4709/23-10-2020) οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων των χώρων εστίασης (εξαιρουμένων Κέντρων Διασκέδασης, χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ παραμένει το 1,8μ περιμετρικά) αλλάζουν», όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Όπως ενημερώνει τα μέλη της η ομοσπονδία πλέον ισχύει το εξής:

Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους:

– Εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα 0,90 εκ.

– Εάν παρεμβάλλεται καρέκλα μόνο από τη μια πλευρά μεταξύ τραπεζιών 1,20 εκ.

– Εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και από τις δυο πλευρές των τραπεζιών 1,80 εκ.

Επίσης μετά από σχετική ενημέρωση διευκρινίζουμε ότι σε όλους τους χώρους εστίασης και αναψυχής απαγορεύεται ο χορός.