• 21 Οκτωβρίου, 2020

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τη λίστα Πέτσα

 Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τη λίστα Πέτσα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Αθήνας Χριστόφορου Βερναρδάκη και θέμα: «Εθνική Αρχή Διαφάνειας – «Αναρμοδιότητα» εξέτασης και κρίσης επί διοικητικής προσφυγής περί μη χορήγησης εγγράφων».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

– Με ΑΚΕ η ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία «Vouliwatch» ζήτησε τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων που αφορούν στην κρατική οικονομική ενίσχυση των Μέσων Ενημέρωσης από την Κυβέρνηση με κονδύλια που ανήλθαν στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

– Η εν λόγω αίτηση απευθυνόταν προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τον Υφυπουργό Οικονομικών.

– Καλούσε τους αποδέκτες να καταθέσουν πλήρη και αναλυτικό κατάλογο, από τον οποίο να προκύπτουν τα ποσά που έλαβε κάθε επιλεγέν ΜΜΕ, τα κριτήρια επιλογής αυτών, η σύμβαση απευθείας ανάθεσης με την ανάδοχο εταιρεία «Initiative Media» και το ποσό αμοιβής της.

– Το παράδειγμα του «Vouliwatch» ακολούθησαν εκατοντάδες πολίτες με μαζική κατάθεση όμοιου περιεχομένου αιτημάτων – Καθώς το αίτημα έμεινε αναπάντητο, κατατέθηκε διοικητική προσφυγή ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 

– Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μέσω επιλεκτικής και αποσπασματικής ερμηνείας διατάξεων αποφάνθηκε αυθαίρετα ότι είναι αναρμόδια για την εξέταση και την κρίση επί της ως άνω προσφυγής.

– Συνεπώς η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ουσιαστικά επιχείρησε να απενεργοποιήσει το δικαίωμα του «Vouliwatch» να αμφισβητήσει ενώπιόν της τη σιωπηρή αναιτιολόγητη απόρριψη εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να χορηγήσει στοιχεία για τον τρόπο επιλογής των ΜΜΕ που έλαβαν κρατικούς πόρους, υποδεικνύοντας ως μοναδικό δρόμο, την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1 Ποιο διοικητικό όργανο αναλαμβάνει στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης την κατά νόμο και ουσία εξέταση ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων φορέων με τις οποίες απορρίπτονται εν μέρει ή στο σύνολό τους αιτήσεις χορήγησης εγγράφων για περαιτέρω χρήση;

2 Πως επιτυγχάνεται πλέον η αποτελεσματική ενδοδιοικητική έννομη προστασία του διοικουμένου, όταν αντιμετωπίζει περιορισμό του δικαιώματός του να έχει πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία; Με ποιον άλλο τρόπο πέρα από την ύστατη καταφυγή στη δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μπορεί σήμερα ο διοικούμενος να διεκδικήσει να λάβει νόμιμα αιτούμενα έγγραφα στοιχεία;