Επιτυχημένη έξοδος της Κομισιόν στις αγορές

 Επιτυχημένη έξοδος της Κομισιόν στις αγορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άντλησε σήμερα επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το NextGenerationEU μέσω της δεύτερης κοινοπραξίας ομολόγων του 2022.

Το 10ετές ομόλογο, λήξης στις 6 Ιουλίου 2032, ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση που αντλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σε 91 δισ. ευρώ.

Η τοποθέτηση αυτή θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της Ε.Ε. που χρηματοδοτούνται μέσω του NextGenerationEU.

Η Επιτροπή συμπλήρωσε την έκδοση αυτή με ένα επιπλέον ομόλογο ύψους 2,17 δισ. ευρώ, 15ετούς διάρκειας, για τη χρηματοδότηση back-to-back δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος SURE για βραχυπρόθεσμη απασχόληση.

Βαγγέλης Μαρινάκης