• 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Επίδομα θέρμανσης: Βήμα – βήμα η αίτηση – Σε λειτουργία η πλατφόρμα

 Επίδομα θέρμανσης: Βήμα – βήμα η αίτηση – Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Άνοιξε και είναι έτοιμη για να δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης.

Έτσι, στην πλατφόρμα www.aade.gr, μπορείτε να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να υποβάλετε στοιχεία των παραστατικών αγοράς.

epidoma 1
thermansh duo 21 12 2020

Προθεσμίες

  • Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 11/1/2021
  • Υποβολή στοιχείων παραστατικών έως 11/1/2021 για αγορές λοιπών καυσίμων θέρμανσης εκτός του πετρελαίου, που τιμολογήθηκαν από 1/10/2020 μέχρι 31/12/2020.

Ακολουθούν τα τέσσερα βήματα που χρειάζονται για την αίτηση:

  • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxis.
  • Οι δικαιούχοι θα επιλέξουν τον οικισμό στον οποίο διαμένουν.
  • Θα υποβάλουν τα τιμολόγια των αγορών που έχουν κάνει για τη θέρμανσή τους.
  • Θα υπάρχει ο υπολογισμός του επιδόματος, δηλαδή, τι θα λάβουν.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Επίσης, για να είναι δικαιότερη η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης το υπουργείο Οικονομικών χώρισε τις περιοχές της χώρας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν σε αυτές. Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται με βάση πόσες ημέρες του χρόνου η θερμοκρασία μιας περιοχής υποχωρεί κάτω από τους 15,5 βαθμούς Κελσίου.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρει κάποιος το επίδομα θέρμανσης είναι τα εξής:

  • Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ που κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.