Ενίσχυση για ηλεκτρικό ρεύμα – Τα “ψιλά” γράμματα, οι ασάφειες και οι μειώσεις στις επιδοτήσεις

 Ενίσχυση για ηλεκτρικό ρεύμα – Τα “ψιλά” γράμματα, οι ασάφειες και οι μειώσεις στις επιδοτήσεις

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι τρεις υπουργοί που εξειδίκευσαν τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, όσον αφορά στην αναδρομική επιστροφή του 60% του κόστους λογαριασμών ρεύματος της κύριας κατοικίας οικιακών καταναλωτών, αυτή θα αφορά όσους δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί από το κράτος ή τους παρόχους ενέργειας.

Η επιστροφή θα δίνεται σε όσους είχαν συνολική αύξηση ρεύματος στους 6 μήνες πάνω από 30 ευρώ και υπολογίζεται από18 έως 600 ευρώ.

Εξειδίκευση της ενίσχυσης για το ηλεκτρικό ρεύμα – Πώς και πότε θα επιδοτηθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σε ότι αφορά την πλατφόρμα στην οποία θα γίνονται οι αιτήσεις για την επιστροφή ποσού έως 600 ευρώ διευκρινίστηκε ότι στόχος είναι οι πληρωμές να γίνουν τον Ιούνιο. Ο πολίτης θα βλέπει την πρώτη του κατοικία και δίπλα θα υπάρχει το ρολόι και το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Θα αντληθούν από τους παρόχους τα στοιχεία για τους λογαριασμούς και θα προκύπτει το ποσό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ρεύματος να είναι στο όνομα του πολίτη που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Δηλαδή, οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώνουν το σπίτι ως πρώτη κατοικία. Αυτό ισχύει και για τους φοιτητές.

Όσον αφορά στις μηνιαίες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, για τον Μάιο η επιδότηση θα είναι μειωμένη σε σχέση με τον Απρίλιο καθώς για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες η μέση ενίσχυση θα ανέλθει σε 56,6 ευρώ ανά μήνα, αισθητά μειωμένη από τον Απρίλιο που ήταν 72 ευρώ.

Παναγιώτης Δρίβας