• 18 Οκτωβρίου, 2021

Έκλεισε το deal: Η Intrasoft πουλήθηκε στην Net Company

 Έκλεισε το deal: Η  Intrasoft πουλήθηκε στην Net Company

Η οικογένεια Κόκκαλη πούλησε την Intrasoft μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής software στην Ελλάδα. Πουλήθηκε στο 100% , έναντι 235 εκατ. στην δανέζικη εταιρεία Net Company. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από διπραγματεύσεις μηνών ανάμεσα στην οικογένεια Κόκκαλη και στους Δανούς και κατέληξε στην πώληση του 100% της εταιρείας.

Η Net Company είναι μεγάλη δανέζικη εταιρεία τεχνολογίας που εξαπλώνεται στην Ευρώπη.

Με βάση τα προβλεπόμενα στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των Netcompany και Intracom Technologies, η Netcompany πρόκειται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκει στην Intracom Technologies, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Intrasoft International.Remaining Time-0:00FullscreenMute

H αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 235 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών εξαγοραζόμενης εταιρείας και η καταβολή του τιμήματος που ανέρχεται σε 184,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών της αγοράστριας. Ειδικότερα, για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, προβλέπεται, καταβολή μετρητών ύψους 166,8 εκατ. ευρώ και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρείας αξίας 18 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2021, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι όροι και αιρέσεις και έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις. 

Ο Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS, αναφερόμενος στη συναλλαγή, δήλωσε σχετικά: “Καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας της INTRACOM υπήρξαν ανέκαθεν η ταχύτατη προσαρμογή της στο οικονομικό περιβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η συναλλαγή είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: η NETCOMPANY και η INTRASOFT INTERNATIONAL ξεκινούν μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία έχοντας κοινό όραμα, και η INTRACOM με τη σειρά της, έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την επενδυτική στρατηγική της σε τομείς αιχμής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της”. 

Η Intracom Holdings είναι ιδρυτής και κύριος μέτοχος ενός Ομίλου εταιρειών με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας μέχρι σήμερα 16 θυγατρικές στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες. Η εταιρεία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό στην ίδρυση, διαχείριση και πώληση θυγατρικών της, δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες. H πώληση της Intrasoft International, μετά από 25 χρόνια κερδοφορίας και ανάπτυξης, αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Intracom Holdings, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της, και της αξίας που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους της.

Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Intrasoft International ο συνδυασμός ρευστότητας και δυνατότητας μόχλευσης που αποκτά η Intracom Holdings τής προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά τα 300 εκατ. Ευρώ, ποσό το οποίο θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία η Intracom Holdings έχει σχεδιάσει να συμμετάσχει.

Χαράσσοντας στο εξής μια πιο διευρυμένη εξωστρεφή και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση, η Intracom Holdings διερευνά προσεκτικά τη συμμετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και σύνθετα Real Estate developments.

Επιπλέον, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε καινοτόμα start up, τεχνολογικά σχήματα και συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Σταδιακά, η φυσιογνωμία της Intracom Holdings θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική εταιρεία, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείριση εταιρειών και στη δημιουργία υπεραξίας θα επικεντρώνεται στην βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και θα διασφαλίζει αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεών της. Κατ’ αποτέλεσμα, θα μπορεί υπό αυτήν την προσέγγιση να επιτυγχάνει σε μονιμότερη βάση μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της ίδιας και για τους μετόχους των θυγατρικών της.

Πηγή: naftemporiki.gr, iefimerida.gr