• 23 Απριλίου, 2021

ECDC: Ενστάσεις για τα self test- Οι παγίδες

 ECDC: Ενστάσεις για τα self test- Οι παγίδες

έκθεσή του που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες (17 Μαρτίου), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) -αρμόδιο όργανο της Ε.Ε για τον έλεγχο της πανδημίας, κάτι σαν τον ευρωπαϊκό ΠΟΥ- προχωρά σε σειρά επισημάνσεων σχετικά με τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους του Covid-19, τα γνωστά self (rapid) test που θα εφαρμοστούν και στην χώρα μας, όπως εξήγγειλε η κυβέρνηση, αλλά έχουν ήδη υιοθετηθεί από αρκετές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Κύπρος κ.ά).

Το ECDC επισημαίνει αρχικώς πως τα self test μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα μόνο ως συμπληρωματικοί μηχανισμοί ελέγχου του πληθυσμού με μοριακά τεστ. “Οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση επαγγελματικών εξετάσεων RADT ή RT-PCR”, αναφέρεται.

Διατυπώνονται, όμως, σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτά τα τεστ, ειδικά στην περίπτωση που δεν γίνονται από επαγγελματίες της υγείας.

“Ωστόσο, η μετατόπιση της ευθύνης της αναφοράς αποτελεσμάτων δοκιμών από επαγγελματίες υγείας και εργαστήρια σε άτομα θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποεκθέσεις, και να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης, όπως ο εντοπισμός συμβάσεων και η καραντίνα των επαφών. Θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι τρέχοντες δείκτες για την παρακολούθηση της έντασης και της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 (ποσοστά δοκιμών, ποσοστά θετικής δοκιμής και ποσοστά ειδοποίησης περιστατικών) και μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθούνται οι τάσεις των ασθενειών με την πάροδο του χρόνου”, επισημαίνεται σχετικά.

Η περίληψη της έκθεσης (ολόκληρη εδώ) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ταχείες δοκιμές ανίχνευσης αντιγόνων (RADTs) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για την ανίχνευση SARS-CoV-2 γίνονται διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΕ / ΕΟΧ). Αυτές οι δοκιμές απαιτούν από τα άτομα να συλλέξουν ένα δείγμα, να πραγματοποιήσουν μια δοκιμή και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα από μόνα τους.

Τη στιγμή της σύνταξης αυτού του εγγράφου, υπήρχαν μόνο λίγα RADT διαθέσιμα για αυτοέλεγχο για το COVID-19 και δεν υπήρχε RADT με σήμανση CE για αυτό-έλεγχο που διατέθηκε στην αγορά της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 98/79 / ΕΚ .

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τα ζητήματα δημόσιας υγείας για την ενσωμάτωση αυτοελέγχων στις εθνικές στρατηγικές δοκιμών από τις αρχές δημόσιας υγείας στην ΕΕ / ΕΟΧ.

Από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση επαγγελματικών εξετάσεων RADT ή RT-PCR. Μπορούν να βελτιώσουν την προσβασιμότητα στις δοκιμές. Επιτρέπουν στα άτομα να αποκτήσουν το αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξει την έγκαιρη ανίχνευση μολυσματικών περιπτώσεων και να μειώσει την περαιτέρω μετάδοση της κοινότητας.

Ο αυτοέλεγχος θα μπορούσε επομένως να ενισχύσει τον έλεγχο της νόσου με την έγκαιρη αναγνώριση και απομόνωση περιπτώσεων. Ωστόσο, η μετατόπιση της ευθύνης της αναφοράς αποτελεσμάτων δοκιμών από επαγγελματίες υγείας και εργαστήρια σε άτομα θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποεκθέσεις, και να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης, όπως ο εντοπισμός συμβάσεων και η καραντίνα των επαφών. Θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι τρέχοντες δείκτες για την παρακολούθηση της έντασης και της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 (ποσοστά δοκιμών, ποσοστά θετικής δοκιμής και ποσοστά ειδοποίησης περιστατικών) και μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθούνται οι τάσεις των ασθενειών με την πάροδο του χρόνου. Μια επιπλέον πρόκληση είναι ότι τα δείγματα από τον αυτό-έλεγχο δεν θα ήταν διαθέσιμα για αλληλουχία και παρακολούθηση παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία.

Εκτός από τα παραπάνω, οι αρχές δημόσιας υγείας που επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτοελέγχους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό που στοχεύουν, καθώς και τον επιπολασμό της νόσου σε αυτόν τον πληθυσμό.

Πηγή ecdc.europa.eu