• 20 Ιουνίου, 2021

Ευρωβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για πανδημία, οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης, θεσμούς κ.ά

 Ευρωβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για πανδημία, οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης, θεσμούς κ.ά

Δυσπιστία και απαισιοδοξία θα μπορούσαν να είναι οι δύο λέξεις που θα περιέγραφαν την εικόνα που έχουν οι Έλληνες πολίτες για τη ζωή τους σήμερα αλλά και για το μέλλον.

Αυτό τουλάχιστον καταγράφει το ευρωβαρόμετρο Μαΐου, που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες και ποσοτικοποιεί την γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών για τη ζωή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και στην κάθε χώρα ξεχωριστά.

Πανδημία

Σύμφωνα λοιπόν με το ευρωβαρόμετρο, στο ερώτημα εάν σε ένα χρόνο η ζωή θα είναι καλύτερη ή χειρότερη, το 40% των Ελλήνων πολιτών απάντησε χειρότερη, το 35% ίδια ενώ το 21% καλύτερη, σε αντίθεση με το 24% των ευρωπαίων πολιτών που πιστεύει ότι η ζωή σε έναν χρόνο θα είναι χειρότερη από ότι τώρα, το 52% ότι θα είναι ίδια, ενώ το 21% των ευρωπαίων ταυτίζει την αισιοδοξία του με την δική μας αισιοδοξία.

Οικονομία

Σε σχέση με την οικονομία, στην Ελλάδα: το 56% πιστεύει ότι η κατάσταση θα είναι χειρότερη μετά από έναν χρόνο, το 19% ίδια με σήμερα και το 25% καλύτερη ενώ και οι ευρωπαίοι πιστεύουν κατά 53% ότι θα είναι χειρότερη, κατά  23% πως θα είναι ίδια με σήμερα και κατά 21% καλύτερη, ενώ το 3% των ευρωπαίων δήλωσε πως δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει το μέλλον.

Ταμείο Ανάκαμψης

Ενδιαφέρουσα ωστόσο είναι και η προσέγγιση Ελλήνων και Ευρωπαίων αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας όπου αμφότεροι συμφωνούν σε ποσοστό 72% ότι  το σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα θα βοηθήσει στην γρηγορότερη ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.

Διαφωνία εκφράζεται από το 28% των Ελλήνων και το 24% των Ευρωπαίων που ωστόσο συμπληρώνεται με ένα 4% που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης οι δύο απόψεις ταυτίζονται με μικρές ποσοστιαίες διαφορές, με τους Έλληνες να θεωρούν σε ποσοστό 44% ότι η ΕΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και ένα 56% ότι κινείται πεος τη λάθος κατεύθυνση.

Αντίστοιχες είναι και οι απαντήσεις των Ευρωπαίων με μικρή μόνο διακύμανση στα ποσοστά που πιστεύουν πω κινείται σε σωστή κατεύθυνση το 39%, σε λάθος κατεύθυνση: 45%, σε καμία από τις δύο το 6%, ενώ το 10% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

Δημοκρατία και θεσμοί

Εκεί που ωστόσο παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις είναι στο ερώτημα για την ποιότητα της δημοκρατίας.

Στην Ελλάδα, το 63% είναι μη ικανοποιημένοι με μόλις το 37% να είναι ικανοποιημένοι από την λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας ενώ στην Ευρώπη, το 41% εμφανίζονται μη ικανοποιημένοι και το 57% ικανοποιημένοι.