• 15 Αυγούστου, 2020

Διευρύνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Μάθημα στον πίνακα και στον υπολογιστή την ίδια ώρα

 Διευρύνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Μάθημα στον πίνακα και στον υπολογιστή την ίδια ώρα

Ρύθμιση με την οποία διευρύνει το πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατέθεσε η υπουργός Παιδείας.

Ειδικότερα, προβλέπεται όπως είχε αναγγελθεί, η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, σε περίπτωση επιδημικής νόσου. Επιπλέον, προβλέπεται, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, η δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όσο διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη συνθήκη (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών). Επισημαίνεται ότι η διάταξη συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Επιπλέον, ρυθμίζεται εκτενέστερα το πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούν να τη λάβουν, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου τους, (του διευθυντή).