• 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Διαγωνισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τα καλύτερα τουριστικά χωριά

 Διαγωνισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τα καλύτερα τουριστικά χωριά

Μέχρι τις 31 Αυγούστου διαρκεί η υποβολή των αιτήσεων για τον διαγωνισμό που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού αναζητώντας τα καλύτερα παραδείγματα χωριών που αξιοποιούν τη δύναμη του τουρισμού για να παρέχουν ευκαιρίες και να προστατεύουν τις κοινότητές τους, τις τοπικές παραδόσεις και την κληρονομιά τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που “ακουμπάει” στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Με το όραμα να καταστήσει τον τουρισμό θετική δύναμη για την αλλαγή, την αγροτική ανάπτυξη και την ευημερία της κοινότητας, το «Best Tourism Villages by UNWTO» στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμβολής του τομέα του τουρισμού στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της ερημοποίησης της υπαίθρου. Επιδιώκει επίσης να προωθήσει το ρόλο του τουρισμού στην εκτίμηση και προστασία των αγροτικών χωριών μαζί με τα τοπία, τα γνωστικά συστήματα, τη βιολογική και πολιτιστική ποικιλομορφία, τις τοπικές αξίες και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της γαστρονομίας.

Η πρωτοβουλία «Best Tourism Villages by UNWTO» άρχισε με αφορμή το άνοιγμα του πρώτου περιφερειακού γραφείου του UNWTO στη Μέση Ανατολή (Ριάντ, Σαουδική Αραβία), υπογραμμίζοντας την εστίαση του Γραφείου, μεταξύ άλλων, στον ρόλο του τουρισμού στην αγροτική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, συμμετέχει ως Εθνικός Φορέας το υπουργείο Τουρισμού. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρία χωριά ή δημοτικές κοινότητες της Ελλάδας, με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, που προωθούν τον αγροτουρισμό. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τρεις πυλώνες: α) την απονομή σήματος «best tourism village», β) τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης όσων υποψηφιοτήτων δεν κατάφεραν να πάρουν το σήμα και γ) τη συμμετοχή των υποψηφίων στο δίκτυο συντονισμού και ανάδειξης καλών πρακτικών.

Η αρμόδια για τις ειδικές μορφές Τουρισμού, υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλε επιστολές σε όλους τους περιφερειάρχες της Ελλάδας και τους ενημέρωσε για το διαγωνισμό, ζητώντας προς τους οικείους δήμους τους να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας προς το υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021. Ακολούθως, το υπουργείο Τουρισμού, μέσω ειδικής ομάδας εργασίας που θα συστήσει η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα προτείνει μέχρι το τέλος του Αυγούστου τρία (3) χωριά ή δημοτικές κοινότητες της Ελλάδας προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του αγροτουρισμού, στην αξιοποίηση και στη διαφύλαξη των αγροτικών χωριών, σε συμφωνία με τα συνδεόμενα χωριά, τοπία, συστήματα γνώσεων, την ποικιλότητα, τις τοπικές αξίες και δραστηριότητες. Επίσης, στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων και μετασχηματιστικών προσεγγίσεων με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού σε αγροτικούς προορισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν με τη σειρά τους στην πραγμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και των πυλώνων που αυτή περιλαμβάνει (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική).

Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο libre.gr είναι προσωπικές και εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα.