• 24 Σεπτεμβρίου, 2020

DBRS: Πιο ευάλωτη οικονομία της Ευρώπης η ελληνική λόγω πανδημίας και κατάρρευσης του τουρισμού

 DBRS: Πιο ευάλωτη οικονομία της Ευρώπης η ελληνική λόγω πανδημίας και κατάρρευσης του τουρισμού

Η Ελλάδα δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού στην Ευρωζώνη, λόγω της μεγάλης έκθεσης της στον κλάδο του τουρισμού.
Αυτό αναφέρει η σημερινή, 14 Σεπεμβρίου 2020, ανάλυση της DBRS, στην οποία προειδοποιεί για την άνιση ανάκαμψη στους κόλπους της Ευρωζώνης, με τις οικονομίες του Νότου να είναι οι πιο ευάλωτες.

Image

Ειδικότερα, στην 9σέλιδη ανάλυση υπό τον τίτλο “Southern Europe Most Vulnerable in COVID-19 related Foreign Tourism Decline” (Η νότια Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στην πτώση του ξένου τουρισμού) που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η DBRS αναφέρει ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης θα πρέπει να καλύψουν μεγαλύτερο έδαφος ανάκαμψης, εξαιτίας της μεγάλης τους εξάρτησής τους από τον τουρισμό.
Με το τέλος της τουριστικής περιόδου στην Ευρώπη, έχει καταστεί σαφές ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά την τουριστική βιομηχανία, μετά από δεκαετίες σταθερής ανάπτυξης.
Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών κινητικότητας και των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, μείωσαν τις τουριστικές ροές.
Αυτό είναι σημαντικό καθώς η περιοχή είναι ένας σημαντικός διεθνής ταξιδιωτικός προορισμός και η βιομηχανία αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ταξιδιών των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), η Ευρώπη είναι η περιοχή με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.
Στη ζώνη του ευρώ, χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των συνολικών διεθνών αφίξεων, επωφελούμενες από έναν συνδυασμό ελκυστικών χαρακτηριστικών – ευνοϊκά κλίματα, προσβάσιμες παραλίες, σημαντικούς ιστορικούς χώρους και καλές υποδομές.

Image

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την εκτίμηση της ευπάθειας στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι πιο ευάλωτες στο τρέχον σοκ χρησιμοποιώντας επιλεγμένους παράγοντες.
Κατά την άποψη της DBRS, όσο περισσότερο συνεχίζεται η επιδημιολογική κατάσταση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι ταξιδιωτικές και τουριστικές βιομηχανίες σε αυτές τις χώρες να υποστούν μεγαλύτερη διαρκή ζημιά, με αποτέλεσμα μόνιμες απώλειες θέσεων εργασίας και κλείσιμο ορισμένων επιχειρήσεων.
Ακόμη και μετά την κατάργηση των ταξιδιωτικών περιορισμών σε μεγάλο βαθμό στις γεωγραφικές περιοχές, ο φόβος των ταξιδίων μπορεί να παραμείνει περισσότερο.
Στον αντίποδα η Γερμανία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Σλοβακία φαίνεται να είναι οι λιγότερο ευάλωτες, αφού στηρίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη βιομηχανία ή άλλες υπηρεσίες εκτός τουριστικού κλάδου.

Image

Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία συμβάλλει, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων και επαγόμενων αποτελεσμάτων, περί το 9,5% στο συνολικό ΑΕΠ και παρέχει πάνω από 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (11,2% της συνολικής απασχόλησης).
Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 51% των συνολικών διεθνών αφίξεων το 2018.
Ωστόσο, ο COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στον παγκόσμιο τουρισμό, με τον ΟΟΣΑ να εκτιμά ότι η μείωση του διεθνούς τουρισμού μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 60-80% το 2020.
Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 58% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου φέτος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Image

Στην Ευρώπη, οι οικονομίες της Νότιας Ευρώπης διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την ύφεση του τουρισμού

Για να εκτιμήσει τη σημασία του τουρισμού σε μεμονωμένες χώρες της ζώνης του ευρώ και, ως εκ τούτου, τους πιθανούς κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη, η DBRS Morningstar αξιολόγησε επιλεγμένους παράγοντες, κυρίως διαρθρωτικούς, που σχετίζονται με ξένα ταξίδια και τουρισμό που μπορεί να βοηθήσουν στην ερμηνεία του αντικτύπου της τρέχουσας κατάστασης.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι οικονομίες της Νότιας Ευρώπης είναι πιο ευάλωτες στην ύφεση του τουρισμού.
Η τουριστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία.
Αντίθετα, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Σλοβακία είναι λιγότερο ευάλωτες στον τουριστικό σοκ.
«Η υψηλή εξάρτηση από τον κλάδο τουρισμό και ταξιδιών και η διάχυση των συνεπειών στην ευρύτερη οικονομία στις χώρες της Νότιας Ευρώπης μπορεί να συμβάλλει στην άνιση ανάκαμψη της Ευρωζώνης, καθώς οι οικονομίες συνεχίζουν τη διαδικασία του ανοίγματος» αναφέρει η DBRS.

Πηγή: bankingnews.gr