• 17 Μαΐου, 2021

Χωρίς δήλωση COVID οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια Μαρτίου

 Χωρίς δήλωση COVID οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια Μαρτίου

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την διαδικασία για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων για τα μειωμένα ενοίκια Μαρτίου, προβλέπεται πως οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν λάβει ξανά τους προηγούμενους μήνες τις κρατικές αποζημιώσεις, θα λάβουν την κρατική ενίσχυση χωρίς να απαιτείται η υποβολή της «δήλωσης COVID».

Η συγκεκριμένη διαδικασία αλλάζει για τους ιδιοκτήτες που πληρούν τους εξής όρους:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 βάσει των πληττόμενων ΚΑΔ.
ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο – εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Μάρτιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.
Μέχρι την Παρασκευή, αναμένεται να ξεκινήσει η διπλή καταβολή των αποζημιώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια Φεβρουαρίου και Μαρτίου, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε η καταβολή των ποσών στους ιδιοκτήτες που είχαν εισπράξει μειωμένα μισθώματα του μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και είτε υπέβαλαν «δήλωση COVID»έως και την περασμένη Δευτέρα είτε κατέθεσαν τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Οι πληρωμές αφορούν όσους είχαν υποβάλει για πρώτη φορά «δήλωση COVID» για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια που εισέπραξαν το τελευταίο δίμηνο του 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει διορθωτικές δηλώσεις θα λάβουν τις αποζημιώσεις σε δεύτερο χρόνο, καθώς θα πρέπει να γίνει νέα επεξεργασία των στοιχείων και νέα εκκαθάριση των δηλώσεών τους από την ΑΑΔΕ.