• 22 Απριλίου, 2021

Ανακοίνωση ΙΣΑ: Δεν έχουν ατομική αστική ευθύνη οι ιδιώτες γιατροί που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ

 Ανακοίνωση ΙΣΑ: Δεν έχουν ατομική αστική ευθύνη οι ιδιώτες γιατροί που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με την αστική Ευθύνη ιδιωτών ιατρών που θα ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας έδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), μετά από εισήγηση της νομικής του υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, ναφορικά με την αστική Ευθύνη των ιδιωτών ιατρών που θα ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα  Υγείας και με δεδομένο ότι τέθηκε το σχετικό ερώτημα από μέλη του ΙΣΑ, ο Πρόεδρος, Γ.Πατούλης, ζήτησε την εισήγηση της Νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου, για το θέμα.

Στη σχετική ανακοίνωση που στάλθηκε στους ιδιώτες ιατρούς μέλη του ΙΣΑ, διευκρινίζονται τα εξής:

«Επειδή πολλοί από σας με αφορμή το κάλεσμα να συνδράμετε έμπρακτα στον αγώνα της πολιτείας για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών ενίσχυσης του ΕΣΥ, διερωτάσθε για ζητήματα αστικής ιατρικής ευθύνης, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την ένταξή σας στο ΕΣΥ, δεν υπέχετε ατομική αστική ευθύνη. Συγκεκριμένα, οι ιατροί (ιδιώτες) που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με βάση σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ενεργούν στην περίπτωση αυτή ως όργανο του Δημοσίου και δεν υπέχουν ατομική αστική ευθύνη έναντι του τρίτου (ασθενή ή συγγενών του).

Για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ευθύνεται για αποζημίωση μόνο το δημόσιο Νοσοκομείο, τυχόν δε αγωγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του ιατρού θα είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη».