• 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Ο ΕΟΦ ανακαλεί αντισηπτικό χεριών

 Ο ΕΟΦ ανακαλεί αντισηπτικό χεριών

Ο ΕΟΦ ανακαλεί το αντισηπτικό χεριών Hand sanitizer Anti-bacterial 59mL καθώς δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας βιοκτόνου.

Οι εταιρείες που έχουν διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά οφείλουν να το αποσύρουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.