• 7 Μαΐου, 2021

Ακύρωση διαγωνισμού για 10 εκατ. self tests

 Ακύρωση διαγωνισμού για 10 εκατ. self tests

Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατ. self test μετά από προσφυγές που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση στη Διαύγεια, ενώ η κυβέρνηση προκήρυξε τον διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατεπειγόντως, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούταν οι εν λόγω προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν μεταξύ του οι εταιρείες προμήθειας.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της ακύρωση του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής στο αντικείμενο της σχεδιασθείσας σύμβασης, επέρχεται ανατροπή λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη των συμβάσεων (…) στην οποία έχει συμβάλει η εκκίνηση διαδικασιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς.