• 27 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΑΔΕ: Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για αρχικές/τροποποιητικές δηλώσεις Covid και Ενοικίων Μαΐου

 ΑΑΔΕ: Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για αρχικές/τροποποιητικές δηλώσεις Covid και Ενοικίων Μαΐου

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 27 Αυγούστου 2021 η προθεσμία, εντός της οποίας οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές “Δηλώσεις Covid” ή/και “Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας”, για τον μήνα Μάιο 2021.