ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδα συμπληρώματος διατροφής

 ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδα συμπληρώματος διατροφής

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας συμπληρώματος διατροφής.

Η απόφαση αφορά την παρτίδα 23Α662, με ημερομηνία λήξης 04/2026, του συμπληρώματος διατροφής «TERRA FORTE Πόσιμο Διάλυμα».

Ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε ο ΕΟΦ την ανάκληση της παρτίδας ήταν πως σε ορισμένα τεμάχια, κατά το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου, «διαπιστώθηκε εκτόνωση αερίου με ταυτόχρονη υπερχείλιση μέρους του περιεχομένου του υγρού».

Ο ΕΟΦ σημειώνει πως η απόφαση εκδόθηκε με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής προληπτικής ανάκλησης του συμπληρώματος διατροφής από την εταιρεία GENECOM. Η τελευταί «οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα».