Eurelectric: Απαιτούνται 7 δισ. ετησίως για επενδύσεις σε δίκτυα

 Eurelectric: Απαιτούνται 7 δισ. ετησίως για επενδύσεις σε δίκτυα

Ετήσιο επενδυτικό κενό 7 δισ. ευρώ της ΕΕ σε υποδομές δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εντοπίζει η Eurelectric σε νέα της έκθεση και απευθύνει επείγουσα έκκληση για περισσότερη χωρητικότητα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να καταστεί δυνατή η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης

H ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα γερασμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα, η ικανότητα των χάλκινων καλωδίων μας να ενσωματώσουν τον μαζικό εξηλεκτρισμό και να επιτύχουν υψηλότερους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι περιορισμένη. Είναι καιρός οι νομοθέτες να υιοθετήσουν μια προνοητική προσέγγιση για να διασφαλίσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για το μέλλον. Η νέα έκθεση της Eurelectric για το δίκτυο δείχνει πώς η τρέχουσα μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να θέσει σε εφαρμογή αυτή την προσέγγιση, δίνοντας κίνητρα για προληπτικές επενδύσεις, πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του δικτύου, ψηφιοποίηση, ευελιξία και πιο προηγμένη ανταλλαγή δεδομένων.

Μέχρι το 2030, η Ευρώπη θα δει περίπου 50 έως 60 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας, 65 έως 70 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα (EVs) και πάνω από 600 γιγαβάτ πρόσθετης ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως προβλέπεται από την REPowerEU. Περίπου το 70% αυτής της δυναμικότητας θα συνδεθεί άμεσα με τα δίκτυα διανομής – τις ηλεκτρικές γραμμές που διασχίζουν τις πόλεις και τα χωριά και συνδέουν τους αυξανόμενους ανεμόμυλους και τις ηλιακές εγκαταστάσεις. Ενώ γίνονται όλο και πιο κρίσιμα για την απεξάρτηση της ηπείρου από τον άνθρακα, τα δίκτυα διανομής της Ευρώπης αντιμετωπίζουν περιορισμένη χωρητικότητα, δυσκίνητη αδειοδότηση και ανεπαρκείς επενδύσεις.

«Το να καταστήσουμε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλα θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο», λέει ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των νομοθετών. Μία που προβλέπει τις ανάγκες της Ευρώπης σε δυναμικότητα για την ενσωμάτωση περισσότερων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μία που να επιτρέπει την άνευ προηγουμένου ηλεκτροδότηση των μεταφορών, των κτιρίων και της βιομηχανίας, ώστε να ανταποκρίνεται στην ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης».

Κλειδί ο προληπτικός σχεδιασμός

Η ανεπαρκής χωρητικότητα μεταφράζεται σε μεγαλύτερες αναμονές για συνδέσεις δικτύου, σε πιο συμφορημένες περιοχές και σε υψηλότερο κόστος για τους χρήστες του δικτύου. Για να αποφευχθεί αυτό, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει και να επεκτείνει την υποδομή του δικτύου της για να προσθέσει χωρητικότητα, προσπαθώντας παράλληλα να αξιοποιήσει στο έπακρο την ήδη υπάρχουσα χωρητικότητα. Ο προληπτικός σχεδιασμός της επέκτασης του δικτύου είναι πλέον το κλειδί για την κάλυψη των αναγκών εξηλεκτρισμού της ΕΕ έως το 2030 και την εξασφάλιση αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας σε χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να καταστεί δυνατή μια τέτοια επείγουσα επέκταση είναι ο προγραμματισμός και οι επενδύσεις εκ των προτέρων.

Απαιτούνται επενδύσεις 100 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2050

Οι προκαταβολικές επενδύσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν δομικά στη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να γεφυρωθεί το ετήσιο επενδυτικό κενό των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως προκύπτει από τη μελέτη της Eurelectric Decarbonisation Speedways, η ΕΕ επενδύει σήμερα 23 δισ. ευρώ ετησίως σε υποδομές δικτύου. Όπως σημειώνεται, αυτό είναι υπερβολικά χαμηλό: οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής θα πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον τα 38 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030 και έως τα 100 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2050, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη πρόσθετη ζήτηση για την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕ για την απαλλαγή από τον άνθρακα.

Για να καταλυθούν τα αναγκαία επίπεδα επενδύσεων απαιτείται επίσης η επιτάχυνση της αδειοδότησης. Σήμερα, η χρονοβόρα αδειοδότηση του δικτύου συχνά καθυστερεί την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η διαρθρωτική χρονική υστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο συμφόρησης λόγω των αυξανόμενων αιτημάτων σύνδεσης και χωρητικότητας. Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει επειγόντως να συμφωνήσουν σε μια απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης. Η συνεκτίμηση των ενημερώσεων του δικτύου στο έργο ενός παραγωγού στο πλαίσιο μιας μοναδικής άδειας μπορεί επίσης να διευκολύνει αυτό το διοικητικό βάρος.

Ταυτόχρονα, κατά την ανάπτυξη νέων υποδομών, τα υφιστάμενα δίκτυα θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν στο έπακρο. Αυτό απαιτεί ψηφιοποίηση και ευέλικτες συμφωνίες σύνδεσης ως τρόπο βελτιστοποίησης της χρήσης της υφιστάμενης δυναμικότητας σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιτρέποντας ταχύτερες συνδέσεις δικτύου για μέρος της απαιτούμενης δυναμικότητας, οι συμφωνίες αυτές μπορούν να ανακουφίσουν εν μέρει τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόσθετης ανάπτυξης δυναμικότητας. Καθώς τα μέσα αυτά επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου δικτύου, θα πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους χρήστες του δικτύου βάσει σαφούς νομικού πλαισίου.

Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω στη διαχείριση του δικτύου και να ενισχύσουν τη συνολική σταθερότητα του συστήματος μετατοπίζοντας ή μειώνοντας την κατανάλωσή τους σε ώρες με λιγότερη συμφόρηση μέσω συστημάτων απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης και τοπικών αγορών ευελιξίας. Η απελευθέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας, ωστόσο, απαιτεί ένα πιο έξυπνο δίκτυο. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις των διαχειριστών συστημάτων στην ψηφιοποίηση ως κρίσιμο στοιχείο για την παροχή ενός πιο ανθεκτικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεσματικών υπηρεσιών στους χρήστες του δικτύου.

Πέρα από την απλή ψηφιοποίηση, ο μελλοντικός σχεδιασμός απαιτεί ακριβείς πληροφορίες. Η ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας και της διαφανούς ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων και των φορέων της αγοράς, καθώς και των εθνικών αρχών, είναι υψίστης σημασίας για να υπάρχει λεπτομερέστερη αντίληψη του ζητούμενου χρόνου σύνδεσης και των αναγκών δυναμικότητας. Οι εύρωστοι μηχανισμοί ανταλλαγής δεδομένων μπορούν να επιτρέψουν στους διαχειριστές συστημάτων να πραγματοποιούν ακριβέστερες προβλέψεις σχετικά με τα αναδυόμενα πρότυπα παραγωγής και τα αιτήματα δυναμικότητας.

Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα, ωστόσο, δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της ιδιωτικής ζωής των πελατών. Η εφαρμογή σαφών μέτρων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Δείτε εδώ την έρευνα της Eurelectric