• 22 Ιανουαρίου, 2022

2022 με χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους

 2022 με χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους

Μετά τον προγραμματισμό 27.500 φορολογικών ελέγχων, που γνωστοποιήθηκε χθες, με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, προγραμματίστηκαν επιπλέον άλλοι 15.400 φορολογικοί έλεγχοι. Στο σκεπτικό λήψης των αποφάσεων, επισημαίνεται από την ΑΑΔΕ, η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης από τη Φορολογική Διοίκηση των σοβαρότερων φορολογικά υποθέσεων, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Πρόκειται δηλαδή για ένα μπαράζ φορολογικών ελέγχων το 2022, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία ανθεί ιδιαίτερα στη χώρα.

Άλλωστε σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση (μετά τη Ρουμανία) της λίστας των χωρών με την υψηλότερη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ.

Οι απώλειες που είχε η Ελλάδα στον ΦΠΑ το έτος 2019 ανήλθαν σε 5,35 δισ. ευρώ, με το ποσοστό των απωλειών να ανέρχεται στο 25,8% των εκτιμώμενων εισπράξεων.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων από την ΑΑΔΕ, με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η διενέργεια τουλάχιστον 14.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων, από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

Συγχρόνως δίνεται εντολή για τη διενέργεια τουλάχιστον 900 ελέγχων και ερευνών για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Η κατανομή των ως συγκεκριμένων ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2022 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ΑΑΔΕ.

Συνολικά δηλαδή, με τις δύο αποφάσεις του κ. Πιτσιλή, έχουν δοθεί εντολές για τη διενέργεια τουλάχιστον 42.900 ελέγχων το 2022, ενώ ακόμη εκκρεμούν και άλλες αποφάσεις για άλλες κατηγορίες ελέγχων, όπως είναι οι τελωνειακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι στους δρόμους (διακίνηση αγαθών), που σημαίνει ότι ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων του νέου έτους θα ξεπεράσει τις 50.000.