Η ελληνική οικονομία και οι προοπτικές της

Ανάπτυξη, προβλήματα, μελλοντικοί στόχοι

Η επενδυτική βαθμίδα που κατέκτησε η Ελληνική Οικονομία από την Scope Ratings και η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε ΒΒΒ-, δείχνει τις μελλοντικές θετικές προοπτικές. Το πρόβλημα ωστόσο της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με οικονομικούς και πολιτικούς αναλυτές παραμένει ο τρόπος που αναπτύσσεται. Συνεχίζει να βασίζεται 15 χρόνια μετά την κρίση, στις υπηρεσίες και όχι στην παραγωγή (κυρίως) του πρωτογενή τομέα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2023, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας ήταν 2,1%. Η επιβράδυνση σε σχέση με τον υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης (7,8%) του περσινού πρώτου τριμήνου σηματοδοτεί την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε φυσιολογικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ύστερα από τις έντονες διακυμάνσεις της περιόδου της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης (2020-22), σε συνάφεια με την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο προβλέψεων του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2023 και 2024 θα διαμορφωθεί στο 2,2% ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,6% το 2023 και θα μειωθεί στο 2,3% το 2024.